Tervetuloa rakentamaan digitaalista kuntaa

Digitaalinenkunta.fi -sivuston tarkoituksena on tukea kuntia tunnistamaan palveluiden digitalisoinnin potentiaalia sekä lisätä tietoisuutta kuntien palveluiden digitalisoinnista.

Kuinka kattavasti kunnassa hyödynnetään jo sähköisiä palveluita? Mitä toimintatapojen muutos edellyttää kunnalta ja minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sähköisten palveluiden käyttöönotolla voi olla? Arviointi-ja hyötykartoitus työkalujen avulla halutaan lisätä keskustelua ja tietoa kuntien palveluiden kehittämisestä.

Työkalut on suunnattu kuntien viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille kunnan palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.

28 kuntaa on kartoittanut digitaalisuusasteensa

Katso tuloksia

Digikuntakokeilu tuo kehittäjät yhteen

Digikuntakokeilussa kehitetään kunnan palveluita ja toimintatapoja kokeilukulttuuria hyödyntämällä. Samalla edistetään kokeilukulttuuriajattelua ja -asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnankehittämistä kuntasektorilla.

Digikuntakokeilussa tuetaan kunta- ja aluelähtöisiä, nopeita ja pienimuotoisia kokeiluja, joissa kehitetään tulevaisuuden kunnan palveluita aikaisempaa asiakaslähtöisemmäksi.

Kartan avulla pääsee tutustumaan käynnissä oleviin ja jo päättyneisiin kokeiluihin.
Kokeilut on jaoteltu neljään eri ryhmään, kokeilun teeman mukaisesti:

Tutustu kokeiluihin

  • Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen
  • Opetuksen kehittämisen kokeilut
  • Osallisuuden kehittäminen
  • Johtamisen, vuorovaikutuksen ja kuntahallinnon kehittäminen

Lisätietoa valtiovarainministeriön Digikuntakokeilusta

Lue lisää