Kunnan digitalisaatiokartoitus

Sivuston työkalujen avulla jaetaan tietoa kuntien digitalisaatiokehityksestä. Työkalujen avulla halutaan lisätä keskustelua kuntien palveluiden kehittämisestä.

Työkalut on suunnattu kuntien viranhaltijoille, luottamushenkilöille sekä muille kunnan palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Jokaiselle kunnalle on lähetetty kuntakohtainen kirjautumistunnus, jonka avulla voi täyttää kunnan vastauksen, tallentaa ja täydentää sitä myöhemmin. Tunnus on lähetet-ty kunnan kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.

Työkaluun voi myös tutustua ilman kirjautumista, mutta silloin vastaukset eivät tallen-nu järjestelmään. Ilman kirjautumistunnuksia pääsee myös tarkastelemaan kuntien täyt-tämiä tietoja Tulokset -välilehdeltä.

Kokeile kirjautumatta

Kirjautumatta tietoja ei tallenneta eikä niitä voida lähettää eteenpäin.