Digikompassi – peli digitaalisen ajan kunnalle

Digikompassi-peli on yhteiskehittämisen työkalu, jonka avulla kunnan työntekijät, erilaiset sidosryhmät ja kuntalaiset työstävät yhdessä kunnan uudistumista. Pelin tarkoituksena on antaa lähtölaukaus – “kompassisuunta”, siihen miten digitalisaatio valjastetaan kunnan tärkeisiin muutoksiin tueksi.

Lataa Digikompassi-peli itsellesi!

Pelin materiaalit koostuvat neljästä PDF-tiedostosta, jotka sinun on helppo tulostaa itse toimistotulostimella A4 ja A3 koossa. Peliä varten tarvitset myös Post-it-lappuja ja kyniä. Peliä pelataan 2-7 hengen joukkueena.

1.Kortit A4.pdf
Aineisto sisältää digilämppä- ja ajurikortit sekä karttapinnit asemoituna A4-arkeille.
Tulosta tiedosto värillisenä, 2-puolisena tulosteena. Leikkaa kortit irti arkeista leikkuuviivoja pitkin.

2. Pelilauta A3.pdf
Aineisto sisältää pelilaudan asemoituna neljälle A3-arkille.
Tulosta tiedosto värillisenä, 1-puolisena A3 kokoisille arkeille. Voit teipata arkit yhteen ja asettaa pelilaudan pöydälle.

3. Kanvaasit A3.pdf
Aineisto sisältää kolme kanvaasia: digijulistus, nykytila -ja digitiekanvaasit.
Tulosta tiedosto värillisenä, 1-puolisena A3 kokoisille arkeille. Näitä on hyvä tulostaa 4 kappaletta.

4. Peliohje A4.pdf
Aineisto sisältää peliohjeen.
Tulosta tiedosto värillisenä 1-puolisena A4 kokoisille arkeille.

 

Katso pelin ohjevideo Youtubesta:

Pelin kulku:

Muutosajurit kunnan uudistumisessa

Digikompassi-peli alkaa korttipakalla, johon on koottu neljänlaisia muutosajureita: yhteiskunnan, asiakaslähtöisyyden, kuntaorganisaation ja teknologian näkökulmista. Pelaajat keskustelevat, mikä omassa kunnassa ajaa muutosta. Korteista muodostetaan ryhmiä, joita lähdetään pelaamaan digikompassiin.

Digikompassi ja muutosajurikortteja

Haaste ja tavoite – kolme näkökulmaa

Digikompassissa asetetaan kunnalle tavoitteita digitalisaation valjastamiseen, keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi. Ensi pohditaan, miten muutosajurit näyttäytyvät kunnan ja kuntalaisten arjessa.

Esimerkiksi: nuorten hyvinvointiin, työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen, eräässä kunnassa todettiin, että tieto koulupudokkaista saadaan vasta useita kuukausia putoamisen jälkeen. Tässä on konkreettinen haaste, jota voidaan lähteä viemään eteenpäin pelissä.

Kompassissa asetetaan tavoite, joka kuvaa tahtotilan kunnassa, kun haaste on ratkaistu. Tavoitteen vaikutuksia ja hyötyjä tarkastellaan vielä kolmesta näkökulmasta: kuntaorganisaation, asukkaiden eli kuntalaisten sekä ekosysteemin eli sidosryhmien näkökulmista.

Nykytilakartta ja karttapinnit

Nykytilasta eväät digitalisaatioon

Digikompassi-pelissä tarkastellaan myös kunnan nykytilaa ja pohditaan, millä eväillä tavoitteita ja digitaalisaatiota lähdetään rakentamaan. Nykytilakartoitus on usein pitkä ja raskas prosessi, mutta pelissä olemme pilkkoneet nykytilan kuuteen keskeiseen osaan – karttapinneihin, jotka voidaan käydä keskustelleen läpi ja sijoittaa hauskaan nykytilakarttaan. Lisäksi tuotimme Nykytilakanvaasin, joka on työkalu nykytilan syvempään pohtimiseen pelin ulkopuolella.

Peli päättyy digijulistukseen

Digijulistus on pelin mukana tuleva huoneentaulupohja. Siihen kirjataan tavoite, tärkeimmät kohdat nykytilakartasta sekä tunnistetaan alustavia kehityskohteita. Digijulistus kiinnitetään näkyvälle paikalle – omalle työpisteelle tai vaikka työpaikan ilmoitustaululle.

Tukea myös digiohjelman ja käytännön toteutuksen suunnitteluun!

Pelin jälkeen Digikompassi tukee kuntaa myös käytännön toteutuksen ja digiohjelman rakentamisessa. Ohjevihkosta ja Digitie-kanvaasista löytyy vinkkejä kehittämiskohteiden tunnistamiseen, ratkaisujen ideointiin, kokeiluihin ja priorisointiin, sekä tiekarttapohja, jolla toteutuksen voi vaiheistaa.

Digikompassi-pelissä tulee mukana 3 erilaista kanvaasia.

Digikompassi-peli kehitettiin vauhdikkaana kokeiluna

Digikuntakokeilussa työstettiin keväällä tiekarttaa kohti digitaalisen ajan kuntaa. Verkostotyöpajassa syntyi idea, että kunnan digitalisaatiokehitystä pitäisi tukea erityisesti strategian muodostamisessa. Samalla pohdimme, miten pelillistäminen ja palvelumuotoilu voisivat auttaa konkreettisen työkalun kehittämisessä. Syntyi ajatus Digikompassi-muotoilupelistä.

Peliä varten haastattelimme kuntien digitalisaation asiantuntijoita sekä kokosimme oppeja Digikuntakokeilun, D9-digitiimin ja Suomidigin matkan varrelta. Heinäkuussa tuotimme nopean ensimmäisen prototyypin (tussilla ja paperilla) ja lähdimme heti kuntiin pelaamaan. Saimme arvokasta palautetta, uusia havaintoja ja tärkeää oppia Kärkölästä, Hollolasta ja Lempäälästä. Seuraavassa vaiheessa panostimme pelillistämiseen ja syntyi Digikompassi-peli.

 

Mukavia pelisessiota toivottavat pelin tekijät:

Maria Vuorensola @VuorensolaM
Anni Leppänen @annilepp
Henriikka Eloluoto @eloluoto
Joonas Aitonurmi @Aitonurmi
Visuaalinen suunnittelu ja pelillistäminen: Anna-Kaisa Varjus

Kiitos työn tukemisesta ja sparrauksesta:

Ville Meloni, Helsingin kaupunki
Laura Virkki, Vantaan kaupunki
Jouni Nieminen, Kärkölän kunta
Hanna Hurmola-Remmi, Hollolan kunta
Laura Humppi, Lempäälän kunta