Digikuntakokeilu tuo kehittäjät yhteen

Digikuntakokeilussa kehitetään kunnan palveluita ja toimintatapoja kokeilukulttuuria hyödyntämällä. Samalla edistetään kokeilukulttuuriajattelua ja -asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnankehittämistä kuntasektorilla.

Digikuntakokeilussa tuetaan kunta- ja aluelähtöisiä, nopeita ja pienimuotoisia kokeiluja, joissa kehitetään tulevaisuuden kunnan palveluita aikaisempaa asiakaslähtöisemmäksi.

Kartan avulla pääsee tutustumaan käynnissä oleviin ja jo päättyneisiin kokeiluihin.
Kokeilut on jaoteltu neljään eri ryhmään, kokeilun teeman mukaisesti:

Tutustu kokeiluihin

  • Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen
  • Opetuksen kehittämisen kokeilut
  • Osallisuuden kehittäminen
  • Johtamisen, vuorovaikutuksen ja kuntahallinnon kehittäminen

Lisätietoa valtiovarainministeriön Digikuntakokeilusta