Välkommen att bygga upp en digital kommun!

Verktyg till hjälp för utvärdering av digitaliseringsgraden i kommunen

Hur täckande är e-tjänsterna i kommunen? Vad kommer förändringen av handlingssätten att kräva av kommunen och hurdana ekonomiska konsekvenser kommer ibruktagandet av digitala tjänster att ha? Målet med utvärderingsverktygen och kartläggningen av nyttorna är att öka diskussionen och medvetenheten om utvecklandet av kommunernas tjänster.

Verktygen har riktats till kommunala tjänsteinnehavare, förtroendevalda och andra som intresserat sig för utveckling av kommunens tjänster.

28 kommuner har kartlagt sin digitaliseringsgrad

Se resultaten

Digikommunförsöket sammanför utvecklarna

Digikommunförsöket går ut på att utveckla kommunala tjänster och handlingssätt med hjälp av försökskultur. Försökskulturtänkande och -attityder, nätverksbildning mellan kommuner samtklientorienterad verksamhetsutveckling främjas samtidigt.

Försöket stödjer kommun- och regionbaserade, snabba och småskaliga försök där man utvecklar framtida kommuners tjänster i en klientorienterad riktning.

Med hjälp av kartan kan du bekanta dig med pågående och redan slutförda försök. Försöken har indelats i fyra olika grupper i enlighet med teman:

Bekanta dig med försöken

  • Utveckling av klientorienterade tjänster
  • Försök som gäller utveckling av utbildningen
  • Utveckling av delaktigheten
  • Utveckling av ledandet, interaktionen och kommunala förvaltningen

Ytterligare information om finansministeriets Digikommunförsök

Läs mera