Digikommunförsöket sammanför utvecklarna

Digikommunförsöket går ut på att utveckla kommunala tjänster och handlingssätt med hjälp av försökskultur. Försökskulturtänkande och -attityder, nätverksbildning mellan kommuner samtklientorienterad verksamhetsutveckling främjas samtidigt.

Försöket stödjer kommun- och regionbaserade, snabba och småskaliga försök där man utvecklar framtida kommuners tjänster i en klientorienterad riktning.

Med hjälp av kartan kan du bekanta dig med pågående och redan slutförda försök. Försöken har indelats i fyra olika grupper i enlighet med teman:

Bekanta dig med försöken

  • Utveckling av klientorienterade tjänster
  • Försök som gäller utveckling av utbildningen
  • Utveckling av delaktigheten
  • Utveckling av ledandet, interaktionen och kommunala förvaltningen

Ytterligare information om finansministeriets Digikommunförsök