I hur stor omfattning utnyttjar kommunerna e-tjänster?

På kartan ser du i vilken omfattning kommunerna digitaliserat sina tjänster och du kan dessutom jämföra de sektorspecifika skillnaderna inom kommunen.

Avsikten är att öka diskussionen om utveckling av kommunernas tjänster och att förmedla information och erfarenheter om ibruktagandet av e-tjänster.

Resultat enligt kommunens storlek