Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon Kokeilijan starttipaketti Selvitys: Tuoko palveluiden sähköistäminen kunnalle säästöjä?
"Uudet teknologiat mahdollistavat, mutta vasta toiminnan muutokset luovat digitalisaation."

Tuskin on enää kuntia, jotka eivät olisi havainneet muuttunutta asukaskäyttäytymistä tai työntekijöiden odotuksia uusista tavoista hoitaa päivittäiset tehtävät. Sen sijaan on lukusia kuntia, jotka eivät ole reagoineet muutoksiin riittävällä vakavuudella tai nopeudella. Myöhemminkin ehtii, mutta matka muihin voi olla kilpailumielessä liian pitkä, kun asukkaat ja työntekijät ovat jo äänestäneet jaloillaan.

Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon kokoaa ajankohtaista digihuumaa ja avaa ulottuvuuksia, joihin digitalisaatio tulevaisuuden kunnissa vähintään yltää. Sote- ja maakuntauudistus ajaa kunnat uudenlaiseen tilanteeseen: kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän ja digitalisaatioon kohdistuvat hyötyodotukset kasvavat.

Kirja on ajatuksia herättävä opas erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien johdolle, luottamushenkilöille ja työntekijöille. Se sopii myös sidosryhmille yleisteokseksi kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kirjan toivotaan inspiroivan ja rohkaisevan kuntia kohti uudenlaista entistä digitaalisempaa toimintaympäristöä ja avoimempaa yhteistyötä.

Lue käsikirjaa

Kokeilijan starttipaketti

Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä tai laajemmin kunnan toimintatapojen uudistamisessa kokeilut voivat olla yksi kehittämisen menetelmistä. Kokeilu on tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa.

Kokeilijan Starttipaketti luotiin Valtiokonttorin D9-digitiimin ja Kuntaliiton yhteistyössä valtakunnallisella kokeiluviikolla lokakuussa 2017. Starttipaketti yhdistää palvelumuotoilua kokeilevaan kehittämiseen. Mallin avulla tuetaan iteratiivista kehittämisotetta ja kokeiluja. Starttipaketin prosessi koostuu ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun ja kattaa neljä kokeilun suunnittelun vaihetta: Tutki, Tarkenna, Kehitä ja Toteuta. Starttipaketti sisältää yhteensä 12 eri työkalua näihin vaiheisiin. Työkalut ovat liitetty kanvaaseina mukaan Starttipakettiin.

Starttipaketin ovat laatineet kokeilukehittäjä Anni Leppänen Valtiokonttorin D9-tiimistä, innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen Kuntaliitosta ja palvelumuotoilija Hannu Ripatti Passi & Ripatti Oy:stä.

Lataa työkalu käyttöösi

Tuoko palveluiden sähköistäminen kunnalle säästöjä?

Onko kunnan palveluiden ja prosessien digitalisoinnista ja sähköistämisestä saavutettavissa säästöä? Alkuvuodesta 2017 julkaistu selvitys tarkastelee 20 kunnan palvelun osalta tunnistettavaa säästöpotentiaalia.

Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvitys on esimerkkejä kokoava selvitys, jonka tavoitteena oli selvittää mitä säästöjä ja tuottavuusvaikutuksia kuntien palveluiden sähköistämisestä on osoitettavissa, missä kuntien prosesseissa ja palveluissa olisi jatkossa merkittävää säästöpotentiaalia ja tuottavuuden kasvua ja miten tämä olisi saavutettavissa.

Selvityksen teki KuntaPro Oy:n johtama allianssi, jonka muut osapuolet olivat Solinum Oy ja Perlacon Oy.

Lue selvitys