Kartläggning av digitalisering i kommunen

Genom verktygen på webbplatsen delas information om utvecklingen av digitali-seringen i kommunerna. Syftet är att med hjälp av verktygen öka diskussionen om ut-veckling av den kommunala servicen.

Verktygen är riktade till kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda samt andra som är intresserade av att utveckla den kommunala servicen.

En kommunspecifik inloggningskod har skickats till varje kommun så att kommunen kan fylla i, spara och senare komplettera svaren. Koden har skickats till e-postadressen till kommunens registratorskontor.

Det är också möjligt att ta del av verktyget utan att logga in, men då sparas svaren inte i systemet. Utan inloggningskod är det också möjligt att se uppgifter som fyllts i av kommunerna på fliken Resultat.

Testa utan att logga in

Uppgifterna sparas och vidarebefordras inte om du inte loggar in.