Tulokset kuntakoon mukaan

Keskiarvot on laskettu kaikista lähetetyistä vastauksista. Kunnat on jaettu kolmeen ryhmään asukasmäärän mukaan.

  • Pienet, alle 10000 asukasta
  • Keskikokoiset, alle 50000 asukasta
  • Suuret, 50000 asukasta tai enemmän